Compositie

Het referentiepunt voor muziek is altijd de perfecte stilte, van waaruit muziek ontstaat en naar waar muziek terugkeert. Muziek ontstaat niet zomaar. Algemene muziekleer, notenleer, harmonie en gehoortraining vormen de basiscompetenties van elke musicus. Het is leerzaam en verrijkend veel bestaande muziek te spelen, doch je moet ook vooral de tijd hebben om veel muziek te kunnen doorgronden. Vrije tijd is beperkt en zo dien dus je keuzes te maken.
Zelf je eigen muziek maken is natuurlijk de mooiste uitdaging. Zelf proberen creatief te zijn en luisteren naar wat je zelf wil horen, is de eerste stap. Componeren is veel improviseren en vooral luisteren naar wat je zelf wil horen. Belangrijk is, met enige discipline, ideeën te noteren/onthouden of op te nemen, en later de losse fragmenten tot 1 geheel samen te stellen in een uitgeschreven compositie. Het is niet meer dan zoeken naar jezelf, het uiten van je eigen emotie.
Overzicht eigen werk